Η πρόταση του Σωτήρη Σκιαδαρέση για το Νέο Δήμο Λευκάδας


Ο Δήμος Λευκάδας , χωρίς να αδικώ τις προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται από εργαζόμενους και αιρετούς, πρέπει να αλλάξει ταχύτητα. Να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός, να προσφέρει νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, να γίνει ο Δήμος όλων των πολιτών. Για να αλλάξουμε τη Λευκάδα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε το Δήμο. Να δημιουργήσουμε ένα Δήμο υψηλών ταχυτήτων και προσδοκιών.

Σήμερα, το οργανόγραμμα του Δήμου είναι ξεπερασμένο, συντελεί στις γραφειοκρατικές αγκλυλώσεις και στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων που εμποδίζει το Δήμο μας να είναι εκεί που τον χρειάζεται ο πολίτης.

Την ίδια στιγμή το μοντέλο διοίκησης χρειάζεται ριζική αλλαγή φιλοσοφίας και αντίληψης. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να ορίζει Αντιδημάρχους με κριτήριο τις παραταξιακές ισορροπίες και τις συμφωνίες. Ο Δήμαρχος πρέπει να ορίζει Αντιδημάρχους τους πιο ικανούς, αυτούς που μπορούν να προσφέρουν. Είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα που δίνεται στο Δήμαρχο πλέον να ορίζει Αντιδημάρχους από άλλες παρατάξεις αφού με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνεννόηση, συνεργασία και ευρύτερες συγκλίσεις.

Μόνο αυτοί που δεν έχουν προτάσεις φοβούνται τη συνεργασία και τη συνεννόηση.

Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να λειτουργεί με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, να αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Ο σχεδιασμός και η διάρθρωση των υπηρεσιών πρέπει να γίνει από μηδενική βάση.

Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να στηρίζεται σε 11  πυλώνες:

1ον- Νέο οργανόγραμμα με αναδιάρθρωση αλλά και συγχώνευση υπηρεσιών. Θα  υπάρξουν 6 Διευθύνσεις που θα έχουν ως πεδίο ευθύνης αντίστοιχα πεδία, χωρίς να γίνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και οι οποίες θα έχουν αντιστοίχηση στις αρμοδιότητες 6 Αντιδημάρχων.

2ον) Μοντέλο διοίκησης με 6 Αντιδημάρχους που θα έχουν πεδίο ευθύνης με σύγχρονη οπτική , δυνατότητα παραγωγής έργου και θα υποστηρίζονται από αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι 6 νέες Αντιδημαρχίες θα πρέπει να είναι: α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη β) Οικονομικών γ) Τουρισμού και Ανάπτυξης δ) Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας ε) Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής στ) Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3ον) Αποκεντρωμένες υπηρεσίες στα δημοτικά καταστήματα των  δημοτικών ενοτήτων του νησιού, με ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών στις δημοτικές ενότητες. Ο δημότης θα εξυπηρετείται στο τόπο που κατοικεί, χωρίς να χρειαστεί να μετακινείται στις υπηρεσίες του Δήμου ή στην πόλη της Λευκάδας.

4ον) Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών κοινοτήτων και εκχώρηση θεσμοθετημένων πόρων σε ετήσια βάση. Τα συμβούλια των κοινοτήτων που σήμερα είναι διακοσμητικά και ανίσχυρα θα αποκτήσουν ρόλο και ισχύ, θα μπορούν να εκτελούν μικρά έργα τοπικής σημασίας αλλά τόσο σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών στα χωριά της Λευκάδας.

5ον) Νέες και πρωτοποριακές υπηρεσίες στους δημότες. Η καθιέρωση και χρήση της ψηφιακής υπογραφής και η αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης, θα δώσουν τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές του με το Δήμο Λευκάδας από το διαδίκτυο ή και το τηλέφωνο. Όπως και οι υποδομές e-Πολεοδομία που θα διευκολύνουν την έκδοση αδειών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

6ον) Για κάθε αδειοδότηση επιχείρησης ή καταστήματος , ο δημότης δεν θα ταλαιπωρείται. Η αρμόδια υπηρεσία θα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο πολίτης. Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, άμεσα, έξυπνα και χωρίς ταλαιπωρία.

7ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας θα είναι ο Δήμος της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου. Η δημιουργία Επιτροπής Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού του Δήμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων και των φορέων της Λευκάδας, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες να ελέγχουν που πηγαίνει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ.

8ον) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λευκάδας πρέπει να αλλάξει ρόλο και στόχευση. Κοινωνική πολιτική σημαίνει να προσφέρεις σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και στο Νέο Δήμο Λευκάδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά δράσεις όπως το Δημοτικό Ιατρείο και οι δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δημότες, η Τράπεζα Ρούχων αλλά και η Σχολή Γονέων.

9ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας θα έχει αναπτυξιακή στόχευση. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο πρέπει να δημιουργήσουμε θερμοκοιτίδα νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και  θυρίδα αγροτικής επιχειρηματικότητας, που θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε αγρότες και επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα.

10ον) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης για να αποκτήσει αυτονομία η Λευκάδα και επάρκεια νερού, για να έχουμε ένα δικό μας ευέλικτο φορέα που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και θα έχει τη δυνατότητα να εντάσσει μεγάλα έργα ύδρευσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

11ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να γίνει ο Δήμος της δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της συμμετοχής του πολίτη. Κάθε σοβαρή απόφαση που πρόκειται να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περνάει πρώτα από την Επιτροπή Διαβούλευσης , η σύνθεση της οποίας θα διευρυνθεί για να γίνει περισσότερο αντιπροσωπευτική και να συμμετέχουν σε αυτήν περισσότεροι πολίτες. Το κυριότερο: η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν θα είναι στα ‘’χαρτιά’’, θα συνεδριάζει και θα έχει υψηλό κύρος αλλά και ουσιαστικό ρόλο.

Οι προτάσεις αυτές οδηγούν σε ένα Νέο Δήμο Λευκάδας, ένα Δήμο μεγάλων δυνατοτήτων και προσδοκιών. Σε όλη μου τη ζωή δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη συντήρηση και τη μετριότητα, βάζω πάντα τον πήχη ψηλά.

Αυτό κάνω και σήμερα, αυτό θα κάνω και αύριο. Για το μόνο που δεν μπορούν να με κατηγορήσουν κάποιοι είναι ότι δεν έχω προτάσεις.

Η πρόταση που καταθέτω σήμερα για το Νέο Δήμο Λευκάδας είναι μόνο η αρχή. Γιατί εγώ έχω δύο πράγματα να προσφέρω στον τόπο μου: προτάσεις και νέες ιδέες αλλά και την ψυχή μου για να τις κάνω πράξη.

Το ενδιαφέρον για τον τόπο μου δεν είναι συγκυριακό, είναι μόνιμο και διαρκές. Καταλαβαίνω ότι αυτό ενοχλεί όσους δεν θέλουν νέους ανθρώπους στα πόδια τους, ενοχλεί όσους θέλουν να κρατήσουν τη Λευκάδα στο χθες για να μπορούν να τη διαχειριστούν αφού και αυτοί στο χθες ανήκουν.

Η Λευκάδα όμως  του 2023 κοιτάζει μπροστά.

 

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 20582 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

1 Comment

 1. Να πληθυνθούν οι ιδιωτικές ή συλλογικότερες προτάσεις για τα δημοτικά θέματα says:

  Το ηλεκτρονικό τούτο αξιότιμο βήμα, lefkadataday , θα πρέπει να είναι ένα βήμα που οι πολίτες θα παρουσιάζουν τις απόψεις του και θα πρέπει η σελιδα τούτη να επιδιώκει και να ελκύει ως αναγκαίες τις προτάσεις των όλων αν είναι δυνατόν ή όσο περισσότερων πολιτών από όλα τα χωριά και την πόλη της Νήσου, για να προβάλουν επωνύμως τις απόψεις των , προηγούνται οι εγγεγραμμένοι δημότες, και αυτό θα πρέπει να είναι μια λειτουργία από τώρα μέχρι και την παραμονή των δημοτικών εκλογών του 2020, ή στο όριο ημερολογιακά που ορίζει ως για την παρουσία θέσων η νομοθεσία της χώρας.
  Φιλοδοξία του πλουραλιστικού και σύγχρονου τοπίου ενημέρωσης, θα είναι να καταγραφούν τόσες προτάσεις συνολικά και κύκλοι προτάσεων όσοι είναι οι πολίτες της Νήσου, δηλαδή ο πληθυσμός μείον τα μικρά παιδιά και κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν δύνανται να εκφέρουν γνώμη.
  Τουτέστιν πιθανοτικός χώρος δυνάμει απόψεων θα πρέπει να είναι ένα πλατύ κοινωνικό κεκτημένο και δεδομένο, που θα συμποσούται απ το άθροισμα του ύψους της πληθυσμιακής μέτρησης της νήσου μειωμένο – αυτό το ύψος του αθροίσματος- από τον αριθμό των μη δυνάμενων ,μικρών παιδιών και ίσως υπέργηρων , να εκφέρουν γνώμη που αν και αυτό ήταν κατορθωτό θα ήταν και αποδεκτό.
  Ταυτόχρονα θα πρέπει και η εσωτερική λειτουργική σε κάθε Δήμο της χώρας άρα και στην Λευκάδα, θα πρέπει να οργανώνει και τοπικές δημοσκοπήσεις , με την ανάπτυξη φορέων μέτρησης – απ αυτές που ευδοκιμούν στην χώρα στη κεντρική πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια- και έτσι θα μπορούσε σε κάθε Δήμο στην περιφέρεια ,και στην ΛΕυκάδα, να αναπρυχθεί και ένα νέο είδος δουλειάς που δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας. Για να γίνονται τα κοινώς ονομαζόμενα γκάλοπ και κυλυόμενες δημοσκοπήσεις για την τύχη των κάθε λογής αρχιεραισιών – Δήμων- συλλόγων- επιμελητηρίων- συνδικάτων- . Και αυτό θα ήταν μια εξέλιξει εκσυγχρονισμού της κοινωνικής ζωής.
  Να αρχίσει η παρουσίαση των προτάσεων των πολιτών εδώ και τώρα. Και σε αυτό να βοηθήσουν και οι ηλεκτρονικές σελίδες.
  Το τι θα γίνει με την μορφοποίηση και την συγκρότηση των υποψηφιοτήτων ΄πάνω στην βάση ( έδραση) συλλογικοτήτων σε αυτό προηγείται η κομματική – παραταξιακή αρχικά συγκρότηση, μη αποκλειομένων και άλλων εδράσεων για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων είναι θέμα που θα παρουσιαστεί στο θέμα.
  Παράδειγμα μπορεί να μορφοποιηθεί μια συγκρότηση υποψηφιότητας εδραζόμενη στους καλλιεργητές φακής, ή παραγωγούς κρασιού βαρτζαμί αποκλειστικά – όχι μοσχάτο ή κεροπάτι- ή πάνω στην βάση ελλαιοκαλιέργειας ασπροεκλιάς, ή στην βάση κολυμβητών που προτιμούν κάποιες παραλίες. Πολλά έτσισυλλογικά σχήματα θα μπορούσαν να συγκροτηθούν ως καινοτομία και να εκπροσωπηθούν με υποψηφίους στις επερχόμενες δημοτικές αρχιεραισίες κοντά σε ένα χρόνο περίπου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.