Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης 5ης Μαρτίου Δημοτικού Συμβουλίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 5ης  Μαρτίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

 

·        Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής.

 

  • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

 

  • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.

 

  • Την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

 

  • Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.

 

  • Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού  έτους 2016.

 

  • Τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

 

  • Την Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.

 

  • Την έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων συνολικού προυπολογισμού 31.000 € σε Καστό, Αθάνι και Εγκλουβή.

 

  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επεμβάσεις-αποκαταστάσεις του κτηρίου Απόλλωνα Καρυάς» ποσού 39.510,61 €.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 27920 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.