Απέρριψε η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας την χρηματοδότηση ύψους 2.500.000 ευρώ στο Γηροκομείο Λευκάδας.


????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Απέρριψε η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας την χρηματοδότηση ύψους 2.500.000 ευρώ στο Γηροκομείο Λευκάδας.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασηςγια τους
ακόλουθους λόγους:

Α/Α 1 Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την πρόσκληση (εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων).

– Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων περιλαμβάνεται στους δικαιούχους της πρόσκλησης , ενώ ο κύριος και φορέας
λειτουργίας Ν.Π.Ι.Δ Οίκος Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) όχι. Επομένως εάν δεν είχε συναφθεί η προγραμματική
σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) για την υποστήριξη του τελευταίου από την ΠΙΝ στο
σκέλος που αφορά στην επάρκεια δικαιούχου(διοικητική & επιχειρησιακή), ο Οίκος Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) δεν
θα ήταν επιλέξιμος δικαιούχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκλησης καθώς δικαιούχοι είναι τα Ν.Π.Δ.Δ με σχετική
αρμοδιότητα.

About Ομάδα Σύνταξης 27934 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.