Αντιπαράθεση Δρακονταειδή-Γληγόρη για την απόρριψη χρηματοδοτήσης αντιπλημμυρικών έργων στα Βαρδάνια καθώς και Πνευματικού Κέντρου Σφακιωτών


Τοποθέτηση όσον αφορά απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης πράξης παρεμβάσεων αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων στα Βαρδάνια Λευκάδας,  έκανε στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 20-06-2018 ο Κωνταντίνος Γληγόρης.

Όπως ανέφερε  το δημοτικό συμβούλιο αφού είχε ψηφίσει μια μελέτη που αφορούσε τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Βαρδανίων, έκανε και την αντίστοιχη υποβολή στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και σύμφωνα με την πρόσκληση, όπως και τότε είχε αναφέρει στο σώμα, έλεγε ειδικότερα για τις πλημμύρες ότι οι δράσεις θα έπρεπε να  επικεντρωθούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας και θα είναι  σε συμφωνία με τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που καταρτίζονται με βάση την οδηγία 2007-60Κ, καθώς και τα σχέδια λεκανών απορροής της Περιφέρειας.

Όπως είπε τότε δέχτηκε πολλές επιθέσεις επειδή το έχει επαναφέρει σαν θέμα και μάλιστα έχει αποκαλεστεί «ψεύτης»  αρκετές φορές τόσο από τον κύριο Σέρβο, όσο και από τον δήμαρχο Λευκάδας κ. Δρακονταειδή.

Στις 18/06 έρχεται η απόρριψη της  πρότασης βάση των όσων έλεγε ο ίδιος τότε και έχοντας τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, τα οποία λένε ότι επειδή η Λευκάδα δεν ανήκει στην συγκεκριμένη ζώνη υψηλού κινδύνου η πρόταση δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

“400.000 μείον για τον δήμο”, ανέφερε, όταν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες δράσεις της πρόσκλησης που αφορούσαν την πολιτική προστασία, πυροπροστασία και βελτιώσεις εδαφοτεχνικές και πιθανόν σήμερα να φτιάχναμε κάποιους δρόμους που έχουν πρόβλημα καταπτώσεων, όπως το «Νταμάρι» της Απόλπαινας.

Επίσης είπε ότι σε άλλη πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ, για επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων δημοτικών κτηρίων, είχε πει και τότε ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε υποβάλει την πρόταση για διαμόρφωση Πνευματικού κέντρου του δήμου Σφακιωτών και τότε είχε ότι πάμε σαν πρόσφατα σε σφαγή, καθώς η πρόταση αφορούσε επαναχρησιμοποίηση αστικών ακινήτων και το συγκεκριμένο κτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ώστε να ενταχθεί στην πρόταση και να χρησιμοποιηθεί και έτσι χτες βγήκε απόφαση απόρριψης της πράξης περίπου 400.000 ευρώ τα οποία ο δήμος έχασε καθώς δεν υποβάλαμε σωστά την πρόταση.

Στην απάντηση του ο δήμαρχος Λευκάδας, Κώστας Δρακονταειδής ανέφερε ότι ο δήμος Λευκάδας έχει υποβάλει πάρα πολλές προτάσεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του δήμου με μελέτες έξω, καθώς σε σχεδόν όλες προτάσεις ΕΣΠΑ ως δήμος έχουμε υποβάλει προτάσεις.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι είναι εύκολο να είναι κάποιος “Μετά Χριστόν Προφήτης” και να ασκεί κριτική για την απόρριψη τους.

Όπως είπε ότι το ζήτημα των επιλογών σε κάποιες προτάσεις δεν είναι μόνο ζήτημα της δημοτικής αρχής, καθώς στην πράξη για τα πλυμμυρικά στα Βαρδάνια εκείνη την περίοδο είχαμε έντονα προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα  έστω και αν κάποιοι θέλουν να το ξεχνάνε.

Μάλιστα  ανέφερε ότι εχτές ο κύριος Σέρβος ήταν στην πυροσβεστική και κατέθετε για αυτό το θέμα, καθώς κάποιοι συμπολίτες μας  έκαναν και μηνύσεις, καθώς  με ευκολία παραγράφουν καμία σαρανταριά χρόνια, για το πώς φτιάχτηκε αυτή η πόλη και τι ευθύνες υπάρχουν για αυτό, ωστόσο είναι δικαίωμα τους να στρέφονται εναντίον της δημοτικής αρχής.

“Όταν υποβάλαμε την πρόταση είχαμε πληγεί από εκείνα τα γεγονότα και το πρώτο πράγματα που είχαμε στην σκέψη μας τότε και με βάση την γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας για αυτό και διακρίνω την πρώτη απόρριψη από την δεύτερη,  καθώς ρωτήσαμε που είναι πιο αναγκαίο να γίνει έργο και να σώσουμε μια περιοχή.

Επίσης είπε ότι πολλές φορές η απόρριψη των προσκλήσεων δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση τους, αλλά με το γεγονός ότι πολλές φορές βρίσκουν τυπικά προβλήματα που ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έβρισκαν για να απορρίψουν προτάσεις.

Η απόρριψη με το αιτιολογικό ότι δεν αποτελεί ζώνη υψηλού κινδύνου, αναφέρεται σε περιπτώσεις με πλημμυρών  με νεκρό, ωστόσο τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην Λευκάδα και στην Ελλάδα έχουν γίνει εντονότερα και το γνωρίζουμε όλοι.

“Επομένως μην με ευκολία γινόμαστε Μετά Χριστόν Προφήτες, καθώς η πρόθεση μας ήταν να ασφαλίσουμε την περιοχή των Βαρδανίων από τα ζητήματα των πλημμυρών.”

Σε ότι αφορά την απόρριψη της πρότασης του πρώην δημαρχείου Σφακιωτών είπε ότι δεν ενεπλάκησαν στη επιλογή οι τεχνικές υπηρεσίες, αλλά ήταν μια δική μας επιλογή, καθώς θεωρούμε ότι το πρώην δημαρχείο έχει ολοκληρωθεί περίπου 70% και έπρεπε να τελειώσει καθώς αν παραμείνει έτσι θα καταστραφεί.

“Είχαμε συζητήσει με τους εκδότες των προσκλήσεων ότι υπάρχει ένα ημιτελές κτήριο και τους είπαν να υποβάλλουν την πρόταση, καθώς υπήρχε πιθανότητα χρηματοδότησης.

Ήταν πολιτική επιλογή μας να μπει αυτό το έργο, καθώς άλλα κτήρια που έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχτούν δεν υπήρχαν και δεν είχαμε την δυνατότητα πολλών επιλογών.

Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει κανένας δήμος της Ελλάδας που εγκρίνονται όλες οι προτάσεις που υποβάλλει και αυτό είναι γνωστό και το ξέρουν όλοι.

Μάλιστα ο δήμος Λευκάδας στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού περνάει εντάξεις έργων ύψους 3.500.000 ευρώ, όπως το κτήριο Ζαμπελίων.”

Η αναφορά «Μετά Χριστόν Προφήτης» του δημάρχου, προκάλεσε την αντίδραση του  Κώστας Γληγόρη, ο οποίος ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού, λέγοντας ότι έχει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς ασχολείται με την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο δήμαρχος Λευκάδας ζήτησε τον  λόγο για να εξηγήσει τι εννοούσε με τη συγκεκριμένη έκφραση, καθώς όπως είπε είναι εύκολο να ασκείται κριτική μετά από μια πράξη, λέγοντας ότι αυτό δεν έχει κανένα προσωπικό στοιχείο, καθώς δεν αναφέρθηκε σε ονόματα.

Ο κύριος Γληγόρης στην αναφορά του είπε ότι δεν άσκησε κριτική μετά από μια πράξη όπως ακούστηκε, αλλά τα λέει από πριν με την δημοτική αρχή να μην ακούει.

Έτσι 2-11-2017 που έγινε  η πρόταση, ανέφερε όσα είπε ότι «πραγματικά θεωρώ ότι πάμε ως πρόβατα σε σφαγή, θέλω να κάνω λάθος, μέσα στο έτος να έρθουν τα καινούρια σχέδια και να μπει η Λευκάδα στην ζώνη υψηλού, καθώς δεν έχουμε επιλογή γιατί την επόμενη εβδομάδα κλείνει η πρόσκληση του έργου.»

Μάλιστα σε αυτή την αναφορά του ο κύριος Σέρβος τον αποκάλεσε δις ψεύτη ζητώντας να του ζητήσει  συγνώμη αν έχει μάθει την λέξη,   με τον κύριο Σέρβο να αρνείται ότι τον αποκάλεσε έτσι.

Μάλιστα είπε ότι ως δήμος Λευκάδας είχαμε υποβάλει πρόταση για τον περιφερειακό σχεδιασμό της πόλης ύψους 3.550.000 ευρώ με έτοιμη μελέτη στην τεχνική υπηρεσία η οποία και απερρίφθη.

Κομμάτι αυτής της πρότασης ήταν το αντιπλημμυρικό, κομμάτι του οποίου είχε χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσό 220.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί άμεσα, ενώ ένα άλλο κομμάτι 350.000 ευρώ είναι υπο χρηματοδότηση ενώ οι 400.000 ευρώ δεν εντάχτηκαν για τους λόγους που είπε ο δήμαρχος. Τα υπόλοιπα περί ψευτιών δεν με αγγίζουν καθόλου,  είπε.

About Ομάδα Σύνταξης 28478 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.